Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Architectuur Dichterbij

Nieuws

Ontwerptekeningen afgebrande kerk Hoogmade

Archivaris Alfred Marks: "Maandag 4 november j.l. brandde in Hoogmade de R.K. Kerk grotendeels af. Op televisie werd de omvang van de schade duidelijk in beeld gebracht, maar daarbij ook de emoties die de verwoesting bij de plaatselijke bevolking met zich meebracht. Want ook al gaan we met z’n allen minder en minder naar de kerk, het gebouw blijft voor velen toch die markante plek in het dorp of de stad, het gebouw dat er altijd al stond en waarvan we ons niet kunnen voorstellen dat het er niet meer is. Of de kerk weer opgebouwd en hersteld kan worden is nog maar de vraag. Het is een misschien een schrale troost dat de ontwerptekeningen er nog wel zijn.

Deze zomer is het omvangrijke project Architectuur Dichterbij van start gegaan. Het project richt zich voor een belangrijk deel op de conservering, restauratie en digitalisering van ontwerptekeningen. De voorbereiding voor de archiefselecties die voor begin 2020 voor conservering en restauratie in aanmerking komen, is nu in volle gang. Tijdens steekproeven en onderzoek naar de materiële staat van archiefdelen komen bijzondere stukken tevoorschijn. Lees meer over de favoriete vondsten van onze archivarissen en conservatoren.