Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Architectuur Dichterbij

Deze zomer is het omvangrijke project Architectuur Dichterbij van start gegaan. Het project richt zich voor een belangrijk deel op de conservering, restauratie en digitalisering van ontwerptekeningen. De voorbereiding voor de archiefselecties die voor begin 2020 voor conservering en restauratie in aanmerking komen, is nu in volle gang. Tijdens steekproeven en onderzoek naar de materiële staat van archiefdelen komen bijzondere stukken tevoorschijn. Lees meer over de favoriete vondsten van onze archivarissen en conservatoren.