Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het programma Architectuur Dichterbij kent drie programmalijnen: Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar. Elke programmalijn bevat een aantal projecten, hieronder kort geïntroduceerd met een doorverwijzing zodra meer informatie beschikbaar is. Naast deze uitgewerkte projecten is er binnen het programma ruimte voor nieuwe, toekomstige projecten met een onderzoeksmatig en speculatief karakter.

Programmalijn Bruikbaar

Linked Open Data

Voor het publiceren en ver­binden van erfgoedinformatie worden er aanpassingen in de eigen collectieregistratiesystemen doorgevoerd. De collectie wordt beschikbaar gesteld via de internationale LOD standaard, en de interne deskundigheid ten aanzien van LOD wordt vergroot. Beschikbare erfgoedinformatie wordt verrijkt ten behoeve van gebruikers vanuit onderwijs, wetenschap, creatieve beroepen, de erfgoedsector en andere geïnteres­seerden.

 

Zoekportaal

Het Zoekportaal is vooral gericht op de ondersteuning van archiefonderzoek door professionals als architecten en architectuur- en kunsthistorici. Met het vernieuwen van het huidige zoekportaal, wordt de gebruiksvrien­delijkheid en daarmee de toegankelijkheid van de collectie verbeterd. Het zoekportaal wordt tevens geconformeerd aan de LOD-standaard.