Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Architectuur Dichterbij kent drie programmalijnen: Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar. Elke programmalijn bevat een aantal projecten, hieronder kort geïntroduceerd met een doorverwijzing zodra meer informatie beschikbaar is. Naast deze uitgewerkte projecten is er binnen het programma ruimte voor nieuwe, toekomstige projecten met een onderzoeksmatig en speculatief karakter.

Bruikbaar

Linked Open Data

Voor het publiceren en ver­binden van erfgoedinformatie worden er aanpassingen in de eigen collectieregistratiesystemen doorgevoerd. De collectie wordt beschikbaar gesteld via de internationale LOD standaard, en de interne deskundigheid ten aanzien van LOD wordt vergroot. Beschikbare erfgoedinformatie wordt verrijkt ten behoeve van gebruikers vanuit onderwijs, wetenschap, creatieve beroepen, de erfgoedsector en andere geïnteres­seerden.

 

Zoekportaal

Het Zoekportaal is vooral gericht op de ondersteuning van archiefonderzoek door professionals als architecten en architectuur- en kunsthistorici. Met het vernieuwen van het huidige zoekportaal, wordt de gebruiksvrien­delijkheid en daarmee de toegankelijkheid van de collectie verbeterd. Het zoekportaal wordt tevens geconformeerd aan de LOD-standaard.

Documenten

Programmaplan

Op basis van het Masterplan 2018 heeft  het ministerie van OCW een subsidie van € 11 miljoen toegekend. Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat Het Nieuwe Instituut in januari 2019 een integrale uitwerking
van het Masterplan aan de minister voorlegt. Deze uitwerking heeft gestalte gekregen in het Programmaplan Architectuur Dichterbij. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Programmaplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.

Jaarplan 2019

Met de definitieve goedkeuring op het Programmaplan Architectuur Dichterbij is Het Nieuwe Instituut in 2019 van start gegaan om een veelvoud aan projecten ten uitvoer te brengen. Het Jaarplan beschrijft de activiteiten in 2019, die voor een groot deel in het teken staan van de gunning van diverse aanbestedingen, het opstarten van de projecten, en het voorbereiden van de selecties. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Jaarplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.

Masterplan

In het Masterplan worden de doelstellingen en beoogde resultaten beschreven van het restauratie-, conserverings- en digitaliseringsproject Architectuur Dichterbij. Op basis van dit masterplan heeft minister Van Engelshoven van OCW op 17 juli 2018 officieel de eerste helft van de 11 miljoen euro toegekend die in maart is toegezegd voor de restauratie, conservering en digitalisering van de collectie van Het Nieuwe Instituut. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Masterplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.