Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Artikelen, nieuwsberichten, projectinformatie en (jaar) plannen met betrekking tot het programma Architectuur Dichterbij.

Collectie van Het Nieuwe Instituut beschikbaar op Collectie Nederland

29 AUGUSTUS 2019

De komende zes jaar is Het Nieuwe Instituut druk bezig met het zichtbaar maken van de architectuurcollectie door middel van restauratie, conservering en digitalisering. Een van de projecten binnen het programma Architectuur Dichterbij is Linked Open Data (LOD). Met het beschikbaarstellen van collectiemateriaal via Collectie Nederland is een eerste resultaat van het LOD project behaald. 

Theo van Doesburg in Barbican Art Gallery

25 AUGUSTUS 2019

Vanaf 4 oktober zijn twee ontwerptekeningen voor Café Aubette uit het archief van Theo van Doesburg te zien in Barbican Art Gallery in Londen, waar ze deel uitmaken van de tentoonstelling Into the Night, Cabarets and Clubs in Modern Art. Daarna reist de expositie naar Wenen, waar twee andere ontwerpen voor Aubette te zien zullen zijn. Vier tekeningen die alleen na onderzoek en conservering in het kader van Architectuur Dichterbij weer konden worden uitgeleend.

'Architectuur Dichterbij'. Eerste batches zijn de deur uit!

10 JULI 2019

Onder de titel Architectuur Dichterbij is een project gestart dat zorgdraagt voor de restauratie van grote delen van de architectuurcollectie. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap investeert de komende zes jaar 11 miljoen euro in de zichtbaarheid – en daarmee de restauratie en digitalisering – van de architectuurcollectie die Het Nieuwe Instituut beheert. Het Nieuwe Instituut wil deze financiële ondersteuning inzetten voor twee hoofddoelstellingen: het verhogen van de fysieke raadpleegbaarheid en het verbeteren van de toegankelijkheid van de gedigitaliseerde collectie.

 

Scheuren, kreukels en vlekken. De schetsen van architecten redden is een monsterklus

24 AUGUSTUS 2018

Scheuren, kreukels en schimmels bedreigen de nalatenschap van Gerrit Rietveld, Jaap Bakema en andere Nederlandse architecten van naam. Om hun kwetsbare ontwerptekeningen te behouden begint binnenkort een omvangrijk en kostbaar restauratieproject. Dit artikel is eerder verschenen in Dagblad Trouw.

'Architectuur Dichterbij'. Masterplan voor de besteding van 11 miljoen euro

20 AUGUSTUS 2018

Op basis van het masterplan 'Architectuur Dichterbij' heeft minister Van Engelshoven van OCW op 17 juli in een zgn. beschikkingsbrief officieel de eerste helft van de 11 miljoen euro toegekend die in maart is toegezegd voor de restauratie, conservering en digitalisering van de collectie van Het Nieuwe Instituut. 

Ministerie OCW investeert 11 miljoen in architectuurcollectie van Het Nieuwe Instituut

13 MAART 2018

Met de eenmalige injectie kan een belangrijke slag in het behoud en de restauratie van de Rijkscollectie worden gemaakt en wordt de reeds ingezette digitalisering en ontsluiting van het archief versneld.

Documenten

Programmaplan

Op basis van het Masterplan 2018 heeft  het ministerie van OCW een subsidie van € 11 miljoen toegekend. Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat Het Nieuwe Instituut in januari 2019 een integrale uitwerking
van het Masterplan aan de minister voorlegt. Deze uitwerking heeft gestalte gekregen in het Programmaplan Architectuur Dichterbij. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Programmaplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.

Jaarplan 2019

Met de definitieve goedkeuring op het Programmaplan Architectuur Dichterbij is Het Nieuwe Instituut in 2019 van start gegaan om een veelvoud aan projecten ten uitvoer te brengen. Het Jaarplan beschrijft de activiteiten in 2019, die voor een groot deel in het teken staan van de gunning van diverse aanbestedingen, het opstarten van de projecten, en het voorbereiden van de selecties. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Jaarplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.

Masterplan

In het Masterplan worden de doelstellingen en beoogde resultaten beschreven van het restauratie-, conserverings- en digitaliseringsproject Architectuur Dichterbij. Op basis van dit masterplan heeft minister Van Engelshoven van OCW op 17 juli 2018 officieel de eerste helft van de 11 miljoen euro toegekend die in maart is toegezegd voor de restauratie, conservering en digitalisering van de collectie van Het Nieuwe Instituut. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Masterplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.